ძალური კვანძი

ელექტროსადგურის მშენებლობა მდინარე ნენსკრას მარცხენა მხარეს არის დაგგემილი. ძალოვანი ერთეულის შემადგენლობაში იქნება ჰიდრო ელექტროსადგური, გამყვანი გამდინარე წყლისთვის, GIS სადგური.

წყლის მომარაგება მოხდება მიმყვანი გვირაბიდან მილსადენის ბოლომდე. მილსადენი იწყება გვირაბიდან, რომელიც შემდეგ გადადი ტურბინის გვირაბბეში. წყლის ასაქცევის მეშვეობით ნახმარი წყალი გადმოვა მდინარე ნენსკრაში.

მუშაობის დროს, 3 პელტონის  ტურბინის ტიპის, ელექტრო-მექანიკური ტურბინა იქნება დაყენებული, თითოეული 93.3 მეგავატი სიმძლავრის.