გვირაბები

ნაკრას გადამგდები გვირაბი, დააკავშირებს რა ნაკრას ხეობას ნენსკრას ხეობასთან, იქნება დაახლოებით 12.5 კმ სიგრძის X 3.5 მ. დიამეტრით, გადაამისამართებს წყალს ნაკრას წყალსაცავიდან ნენკსრას რეზერვუარში.

ნენსკრას სადაწნევო გვირაბი 15.1 კმ. სიგრძისა და 4.5 მეტრი სიგანის იქნება. იგი გაუყვება ნენსკრას ხეობის მარცხენა სანაპიროს. გვირაბი დააკავშირებს წყალსაცავს ელექტროსადგურთან, დაახლოებით 600 მეტრზე ხეობის დონიდან.