კაშხლები

125 მეტრიდან 130 მეტრამდე სიმაღლისა და 870 მეტრი სიგრძის ნენსკრას კაშხალი განთავსდება ნენსკრას მდინარის ზედა წელში, რომელიც შექმნის 176 მილიონი მ3 მოცულობის წყალსაცავს 2.7 კმ² სარკის ზედაპირით.

ნაკრას
 ნაგებობა იქნება 8.7 მეტრი სიმაღლისა და 44 მეტრი სიგრძისრომელიც განთავსდება მდინარე ნაკრაზე და შეუცვლის მდინარე ნაკრას წყალს მიმართულებას წყალსაცავის გადამგდები გვირაბისაკენ.