პროექტის სქემა

ნენსკრა ჰესი წარმოადგენს 280 მეგავატი სიმძლავრის პროექტს მდინარე ნენსკრაზე სვანეთში, საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. პროექტი მოცავს 125 მეტრიდან 130 მეტრამდე სიმაღლის კაშხლის აგების სამუშაოებს მდინარე ნენსკრაზე, რომელიც შექმნის 176 მლნ. კუბური მეტრი მოცულობის წყალსაცავს. კაშხალი შეივსება მდინარე ნენსკრასა და მდინარე ნაკრას წყლებით, მდინარე ხუდონის ზემო შენაკადზე, რაც 725 მეტრი სიმაღლის დაწნევის გამოყენების საშუალებას მისცემს.